Jdi na obsah Jdi na menu
 

Bio

SLOVAK:

 

Dôležité dátumy v mojom živote.

1987 - Som sa objavil na tejto planéte.


1.4.1998 - Odohral som prvú diskokotéku

2002 - Zakúpil som si prvé vlastné cd-playere (Newmark CDN-22 Professional)

2004 - Kúpil som si prvé vlastné gramofóny (Dap Audio T-500 Belt-Drive)

1.4.2006 - Narodil sa mi syn Miško :) (Som hrdý tata :)


5.8.2006 - Prvýkrát som sa objavil za gramofónmy na festivale BeeFreePár krátkych info o mojej osobe:


Hudbu je všeobecne nádherná vec!

A ani ako DJ nemám vyslovene obľúbený hudobný štýl!

Prešiel som rôznymi etapami hudobného vývoja.
Zo začiatku som hrával prevážne len
 R´n´B, hip-hop a soul, ale postupne som začal hrávať aj house ,latino a tribal.

Takže to dospelo do štádia ,že napr. v rokoch 2006, 2007 som na BeeFree vystupoval na Trance Stage.
V roku 2008 na Free Summer Festivale v Košiciach na House Stage.
V roku 2011 na Progression Open Air Festivale na Hardstyle Stage.
Ale zároveň tiež v roku 2011 znova na BeeFree na Trance Stage.


Takže ako som napísal:
Hudba je nádherná v každom jednom rytme a v každom štýle.
Absolútne nezáleží na tom, kto aký štýl počúva.

         
           
PRETOŽE HUDBA JE V KAŽDOM NÁS A DOKÁŽE SPÁJAŤ ĽUDÍ!!                                                          


                                                           P.S:

Veľmi rád si doma vypočujem klasiku, ale aj trance alebo aj tvrdšie štýly ako techno a hardstyle.

Hrám skladby, ktoré sa mne osobne páčia, takže nerobím rozdieľ medzi tým, či to je oldies, rock, hip-hop alebo house.

Samozrejme, všetko záleží na okoľnostiach.
(Na oldies párty by bol hardstyle asi trošku mimo:)

Ale najradšej hrávam skladby, ktoré majú nápad. Sú melodické, originálne s malým náznakom latino a tvršiou basovou linkou. Support Dj´s:
Milan Lieskovský, Stame, Pico, Robbie, Charlie Clubber, Lacerta, Gabriel Progressium aka Cloud, Antena, Papi, Live, Driver, Chingy, Albi, Lucas Dear, Sanchez, Jendek, Billy, Smoly, Josh, Camaro, Semtex, Tager, Joshjoy, Drago, Skoudy, Kitty, Fresh, Melany, Oxana, The_And, Camaro, Petit Dj, LaChiTa, KaTTka, Komár, Semtex, Raiden, Aifel, Laco "Miki" Mikuš, Vago, Matt Dee, Willy and many more Dj..s.... (Keď som na niekoho zabudol , tak sa hlboko ospravedlňujem) 


Clubs:
Unique Club (BA), Apollon (BA), Club N.3 (NZ), LOFT Club (BA), Cotton Club (PN), Palace Games Club (BA), Incheba Summer Club (BA), Majestic Music Club (YMCA) (BA),
 Jama Club (PK), 4 You Club (BA), Remix Club (BA), Hopkirk Chillout Bar (BA), Infinity (BA), Be-About (BA), Fleur Club (BA), Barrel Pub (PK), Rambla Bar (BA), Luvra 69 (BA), Empire Klub (BA), Empire Club (PK), Kráter Club (Resident) (BA), Labene Bowling Club (Resident) (BA), Labyrint Pub (Resident) (BA), Laverna (BA), Charlies Club (BA), Nassau Club (BA), Bora-Bora Club (BA), Steps Club (TN), Monkey Club (Resident) (TT), Antinori (Ba), Coco-loco (Ba), Hlbocina Club (Ba), 4 Pink´s Club (BA), Spider Club (BA), Primi Coctail bar (BA), Radosť klub (BA), Boston (BA), Cirkus Barok (BA), Priatelia (BA), Trinity Ladies World (BA), Sunshine Club (BA)... určite je toho oveľa viac, ale kto si to má všetko pamätať :)Parties:
Progression Open Air 2011, Le Grande House 2009, IBIZA Beach Open Air 2011,
 Exterminal Vol.1, Exterminal Vol.2, Exterminal Vol.3, Kamenak 3, Energy 2007, Beefree 06, Beefree 07,Beefree 2011, (I)legal Woodparty 07,Free Summer Festival 2008, White Island, Celebration Vol. 1, Celebration Vol. 2 ..... 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


ENGLISH (translated with google :)

Important dates in my life.


1987 - I appeared on this planet.


1.4.1998 - I played the first disco.


2002 - I purchased their first own CD player (Newmark CDN-22 Professional)


2004 - I bought the first custom turntables (Dap Audio T-500 Belt-Drive)


1/4/2006 - my son was born Misko :) (I'm a proud daddy :)


08/05/2006 - The first time I appeared at the festival turntables BeeFreeA few short info about myself:The music is generally a wonderful thing!


And I do not like DJ explicitly favorite music style!


I went through various stages of musical development.

In the beginning I played mostly as R'n'B, hip-hop and soul, but gradually I started playing the house, latin and tribal.


So it towards a situation like that. in 2006, 2007 I BeeFree featured on Trance Stage.

In 2008, the Free Summer Festival in Košice House Stage.

In 2011, the Progression Open Air Festival on Hardstyle Stage.

But also in 2011, again on the BeeFree Trance Stage.

 

So as I wrote:

The music is beautiful in every single beat and every style.

Absolutely No matter what style who listens.


          

           Because the music is in all of us, and to unite people!

 

                                                           P.S:


Very glad to hear classical music at home, but also trance, or even harder styles like techno and hardstyle.


I play songs that I personally like, so no distinction between whether it is oldies, rock, hip-hop or house.

Of course, everything depends on the circumstances.

(The oldies party would hardstyle probably a little out :)


But most like I play songs that have an idea. They are melodic and original with a small hint of latino and hardess bass line.

 

Support DJs:

Milan Lieskovský, hundreds, Pico, Robbie, Charlie Clubber, Lacerta, Gabriel Progressium aka Cloud, Antena, Papi, Live, Driver, Chingy, Albi, Dear Lucas, Sanchez, Jendek, Billy, pitch, Josh, Camaro, Semtex, Tager, Joshjoy, Drago, Skoudis, Kitty, Fresh, Melany, Oxana, The_And, Camaro, Dj Petit, LaChiTa, KaTTka, Mosquito, Semtex, Raiden, aifel, Laco "Miki" Mikus, Vago, Matt Dee, Willy and many more Dj. . to .... (If I forgot someone, so deeply sorry)Clubs:

Unique Club (BA), Apollon (BA), N.3 Club (NZ), LOFT Club (BA), Cotton Club (PN), Palace Games Club (BA), incheba Summer Club (BA), Majestic Music Club (YMCA ) (BA), Jama Club (PK), Club 4 You (BA), Remix Club (BA), Hopkirk Chillout Bar (BA), Infinity (BA), Be-About (BA), Fleur Club (BA), Barrel Pub (PK), Rambla Bar (BA), LUVR 69 (BA), Empire Club (BA), Empire Club (PK), Crater Club (Resident) (BA), Labene Bowling Club (Resident) (BA), Labyrinth Pub (Resident) (BA), Laverna (BA), Charlies Club (BA), Nassau Club (BA), Bora-Bora Club (BA) Steps Club (TN), Monkey Club (Resident) (TT), Antinori (Ba ), Coco-loco (Ba), abyss Club (Ba), 4 Pink's Club (BA), Spider Club (BA), Primi Cocktail bar (BA), Joy Club (BA), Boston (BA), Cirkus Barok (BA), Friends (BA), Trinity Ladies World (BA), Sunshine Club (BA) ... surely there is more, but who you have to remember everything :)

 

Parties:

Progression Open Air 2011, Le Grande House 2009 IBIZA Beach Open Air 2011, Exterminate Vol.1, Vol.2 Exterminate, Exterminate Vol.3, Kamenak 3 Energy 2007 Beefree 06, Beefree 07, Beefree 2011 (I) legal Woodparty 07, Free Summer Festival 2008, White Island, Celebration Vol. 1 Celebration Vol. 2 .....